2012 1. szám

2012 1. szám

Tartalom:

Előszó:

Scripta manet   Horn Péter

Gazdaság:

Kivitelélénkítő baromfi termékpálya – dr. Szabó Jenő

Terméktanács:

A magyar baromfiágazat helyzete 2011-ben – dr. Csorbai Attila, Földi Péter, dr. Kuli Barnabás, Látits Miklós, dr. Molnár Györgyi

Takarmányozás:

A takarmányozás időszerű kérdései – dr. Dublecz Károly

Takarmánypiaci helyzetkép – dr. Kállay Béla

Gyakorlati tapasztalat:

Üzemlátogatás Szigetcsépen Csiron Kft. vezetőivel beszélget  dr. Kállay Béla

Céghíradó:

Szemünk a holland és német brojlertermelőkön – interjú  Henk Steenblikkel

Tojótyúktartás:

Tojásháború várható? – Veszelka András

Technológia:

EU-konform tojótyúkistálló – a legnagyobb- Földes Sándor

Körkérdés:

Fókuszban a formaldehid – Veszelka András

Esemény:

Szakmai nap Lajosmizsén

Víziszárnyas:

Szaporasági mutatók javításának lehetőségei – dr. Liptói Krisztina, dr. Kőrösiné dr. Molnár Andrea dr. Barna Judit

Portré:

Sikeres évtizedek a baromfiipar „tisztikarában” – beszélgetés dr. Kukola Mihállyal

Esemény:

Lohmann Animal Health szakülés

Állategészségügy:

Hepatitis E vírus okozta betegségek hazai vizsgálata – dr. Glávits Róbert